Dr. Pere Vives Vilà

35 anys de Dermatologia. Slow medicine

Presentació

Si un dia necessités un dermatòleg... 

Buscaria i m'agradaria trobar a un professional, seriós, ben format, a ésser possible amb experiència hospitalària, ben conectat amb diferents hospitals i especialistes. Que es responsabilitzés de la meva malaltia, que fos pacient i comprensiu, que escolti i expliqui, que tracti a la gent amb respecte i estimació, i que entengui que molts malalts s'acosten al metge amb por, desconfiança i, a vegades, amb vergonya.

M'agradaria posar-me en mans de un metge honrat, amb criteri i amb un bon equipament. 

Si un dia busqués un dermatòleg...